Wednesday, May 24, 2006

Hati

By: Zaafarani Zahirul Haq

Yang paling menakjubkan pada diri manusia adalah hatinya, padahal ia merupakan sumber hikmah sekaligus lawannya. Jika timbul harapan, ketamakan akan menundukkannya. Jika ketamakan telah berkobar, ia akan dibinasakan oleh kekikiran (kebakhilan ). Jika ia telah dikuasai oleh keputusasaan, penyesalan akan membunuhnya. Jika ditimpa kemarahan, menjadi jadilah marahnya. Jika sedang puas, ia lupa menjaganya. Jika dilanda ketakutan, dia disibukkan oleh kehati-hatian. jika sedang dalam kelapangan ( kaya ), bangkitlah kesombongannya. Jika mendapatkan harta, kekayaan menjadikannya berbuat sewenang-wenangnya. Jika ditimpa kefakiran, ia tenggelarn dalam kesusahan. Jika laparnya menguat, kelemahan menjadikannya tidak mampu berdiri tegak. Dan jika terlampau kenyang, perutnya akan mengganggu kenyamanannya. Sesungguhnya setiap kekurangan akan membahayakan, dan setiap perkara yang melampaui batas akan merosak dan membinasakan.

Ada empat perkara yang mematikan hati, iaitu :

a. Dosa yang bertumpuk-tumpuk,

b. ( mendengarkan ) gurauan, lawak jenaka yang berlebihan,

c. Banyak bersikap kasar dengan kaum wanita,

d. Dan duduk bersama orang-orang mati.

Lalu mereka bertanya, "Siapakah orang-orang mati itu, wahai Amirul Mu'minin?"

Imam 'Ali a.s. menjawab, " Iaitu setiap hamba yang hidup bergelimang dalam kemewahan."

Ketahuilah! Sesungguhnya di antara bencana ada kefakiran, yang lebih berat daripada kefakiran adalah penyakit badan, dan yang lebih berat daripada penyakit badan adalah penyakit hati.

Ketahuilah! Sesungguhnya di antara kenikmatan adalah banyak harta, yang lebih utama daripada banyak harta adalah kesihatan badan, dan yang lebih utama daripada kesihatan badan adalah ketakwaan hati.

Tanyakanlah hati tentang segala perkara kerana sesungguhnya ia adalah saksi yang tidak akan menerima rasuah.

Sebaik baik hati adalah yang paling ingat.

Nyalakanlah hatimu dengan adab, sebagaimana nyalanya api dengan kayu bakar.

Harta simpanan yang paling bermanfaat adalah cinta hati.

Sesungguhnya hati memiliki keinginan, kepedulian, dan keengganan. Maka, datangilah ia dari arah kesenangan dan kepeduliannya. Sebab, jika hati itu dipaksakan, ia akan buta.

Sesungguhnya hati mengalami kejemuan, sebagaimana jemunya badan. Maka, berikanlah padanya anekdot-anekdot hikmah.

Jika engkau ragu dalam perkara kecintaan seseorang, maka tanyakanlah hatimu tentangnya.

0 thoughts: